DES Dochters - Specificatie van de aandoeningen

Print dit document

Hieronder treft u een overzicht aan van de aandoeningen bij DES-dochters. Als u met de cursor op de medische term gaat staan, krijgt u een omschrijving.

Aandoeningen bij DES-dochters:

 • Categorie 1:
  Adenosis en andere DES gerelateerde vormafwijkingen van cervix en/of vagina

 • Categorie 2:
  Goedaardige afwijkingen van cervix en/of vagina (CIN I, II, III en VAIN I, II, III, lichte, matige, ernstige dysplasie of CIS van cervix of vagina)

 • Categorie 3:
  Vruchtbaarheids- en zwangerschapsproblemen met één of meer levende kinderen
  (subcategorieën: twee of meer miskramen, vruchtbaarheidsbehandeling met IUI of IVF, (dreigende) vroeggeboorte of buitenbaarmoederlijke zwangerschap)

 • Categorie 4:
  Vruchtbaarheids- en zwangerschapsproblemen zonder levend kind waarvan ook sprake is als het kind binnen drie maanden is overleden; vaginale stenose (categorie 4h)
  (subcategorieën: onvruchtbaarheid sec, twee of meer spontane miskramen, vruchtbaarheidsbehandeling met IUI of IVF, (dreigende) vroeggeboorte, buitenbaarmoederlijke zwangerschap of vaginale stenose)

 • Categorie 5:
  Maligniteit van de cervix (baarmoederhalskanker) al dan niet met uitzaaiingen (metastasen) en/of recidief.

 • Categorie 6:
  Clear Cell Adeno Carcinoom (CCAC) van de vagina of cervix al dan niet met uitzaaiingen (metastasen) en/of recidief. Ook nabestaanden van DES-dochters met CCAC kunnen in aanmerking komen voor een uitkering, indien de DES-dochter na 1975 is overleden.

Klik hier voor een precieze omschrijving van de aandoeningen waarvoor u een uitkering kunt krijgen. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een uitkering hangt af van de leeftijd waarop u de aandoening kreeg en van het bewijs dat u kunt leveren.

Top