Wat is de procedure?

Print dit document

Voorwaarden
Eerst aanmelden
Aanvraag starten
Meer aandoeningen
Hulp bij het indienen van uw aanvraagformulier
Beoordeling door het DES Fonds
Sluiting aanvraagtermijn
Later een nieuwe aandoening
Bezwaar
Bewijsdocumenten
DES-net Project


Voorwaarden


U kunt in aanmerking komen voor een uitkering, wanneer de volgende randvoorwaarden van toepassing zijn:
Top

Eerst aanmelden


U kunt een aanvraag indienen via deze site.
Om een aanvraag te kunnen starten moet u aangemeld zijn bij het DES Fonds. (zie keuze 9 aan de linkerzijde).

Daar kunt u de aanvraag starten.

Top

Aanvraag starten


Stap 1. Meld u aan. (zie keuze 9 aan de linkerzijde).
Stap 2. Vul het opgestuurde aanvraagformulier in.

Stap 3.Verzamel uw bewijsdocumenten en stuur ze binnen 6 maanden op naar het DES Fonds

 Voor meer informatie over bewijsdocumenten klik op bewijsdocumenten

Top

Meer aandoeningen


De aandoeningen waarvoor een uitkering kan worden aangevraagd, zijn ingedeeld in categorieën. Per (sub-)categorie is een uitkeringsbedrag vastgesteld.
Er kan slechts voor één (sub-)categorie een uitkering worden aangevraagd, ongeacht het aantal aandoeningen dat een betrokkene heeft.
DES-dochters starten met hun aanvraag automatisch bij de ernstigste aandoening waarmee zij zich hebben aangemeld. Als de aanvraag in deze categorie niet kan worden gehonoreerd, wordt automatisch een aanvraag in een lagere categorie omgezet (indien van toepassing).

Top

Hulp bij het indienen van uw aanvraagformulier


Voor vragen of hulp bij het invullen van de formulieren of het vinden van bewijzen kunt u bellen met het DES Centrum.
Het DES Centrum heeft een informatieblad verspreid met uitleg over alle mogelijke bewijsdocumenten.
Heeft u dit niet, dan kunt u het opvragen bij het DES Centrum.

Kijk op hun website www.descentrum.nl voor de actuele informatie.

Top

Beoordeling door het DES Fonds


Wanneer u uw aanvraag en bewijsdocumenten heeft ingestuurd naar het DES Fonds, worden de ontvangen documenten op volledigheid en leesbaarheid gecontroleerd.

Het DES Fonds bevestigt de ontvangst of vraagt u om aanvullende gegevens.
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen, zodra het DES Fonds alle benodigde documenten heeft ontvangen.
Misschien heeft het DES Fonds tijdens de beoordeling vragen of zijn er meer gegevens nodig. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Het Fonds streeft ernaar om u het resultaat van de beoordeling binnen vier maanden vanaf start behandeling aanvraag toe te zenden. Dit gebeurt per post! Het geld van de uitkering wordt overgemaakt uiterlijk twee maanden nadat u bericht heeft gekregen over het aan u toegekende bedrag.

Top

Sluiting aanvraagtermijn


In de regeling is bepaald dat u uiterlijk binnen één jaar na de startdatum van het DES Fonds (dus voor 14 maart 2008) uw aanvraag moet indienen bij het DES Fonds, als u op die datum bekend was met het DES Fonds en een aandoening had.
Voor nieuwe aandoeningen geldt dat u de aanvraag moet indienen binnen één jaar nadat de diagnose is gesteld.

Top

Later een nieuwe aandoening


Als u in de toekomst een aandoening krijgt waarvoor een hogere uitkering geldt dan de uitkering die u heeft ontvangen, kunt u een aanvullende uitkering aanvragen.
Het bedrag van de eerdere uitkering wordt dan in mindering gebracht op het bedrag van de uitkering uit de hogere categorie. U dient hiervoor per mail of telefonisch contact op te nemen met het DES Fonds.
Voor nieuwe aandoeningen geldt dat u de aanvraag moet indienen binnen één jaar nadat de diagnose is gesteld.

Top

Bezwaar


In de uitkeringsregeling is bepaald wat per aandoening de hoogte van de uitkering is. De hoogte wordt bepaald door de ernst van de aandoening en de mate waarin de aandoening DES-gerelateerd is.
De hoogte van de uitkering per aandoening is niet onderhandelbaar.
U kunt alleen voor een hogere uitkering in aanmerking komen, als u in een zwaardere categorie terechtkomt. U kunt tegen de indeling in een bepaalde categorie of tegen de afwijzing van uw aanvraag schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van het DES Fonds. De brief moet dan binnen 3 maanden vanaf de datum van de beslissing zijn binnen gekomen.

Top

Bewijsdocumenten


Om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering, dient u twee zaken aan te tonen:
1.Dat u een aandoening heeft (gehad) die voorkomt in een van de categorieën;
2.Dat u aan DES bent blootgesteld (dus dat de moeder in de betreffende zwangerschap een in Nederland verkregen DES-preparaat heeft gebruikt). Voor beide zaken dient u zogenaamde bewijsdocumenten aan te leveren.
Niet alle bewijsdocumenten hebben evenveel waarde.

De belangrijkste bewijsmiddelen voor blootstelling zijn:

Voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen:
Alleen voor DES-dochters en DES-moeders:

Voor meer informatie over het DES-net project, zie DES-net Project.

De belangrijkste bewijsmiddelen voor uw aandoening zijn:

Voor DES-moeders, DES-dochters en DES–zonen:

Alleen voor DES-dochters:

Alleen voor DES-dochters in categorie 2, 5 en 6 en voor DES-moeders:

Meer informatie over bewijsmogelijkheden vindt u in het Rapport, of in het Informatieblad bewijsdocumenten van het DES Centrum.

Top

DES-net Project


In januari 2007 is door het DES-net Project een brief gestuurd aan:
 • deelneemsters aan het DES-net Project van het NKI
 • voor wie gezocht is naar hun medisch dossier. In de brief staat dat in het medisch dossier gezocht is naar informatie over de DES-gerelateerde aandoening en/of de blootstelling van de betreffende deelneemster.

  Deze informatie is mogelijk te gebruiken bij het indienen van een aanvraag bij het DES Fonds. Door toestemming te geven kunt u deze informatie opgestuurd krijgen. U ontvangt dan zogenaamde DES-net Verklaringen.
  Het DES-net Project doet onderzoek naar de lange-termijn-gezondheidseffecten bij DES-dochters. Dit onderzoek is in maart 2000 gestart. DES-dochters die geregistreerd zijn bij het DES Centrum zijn gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Voor dit onderzoek worden de relevante medische dossiers van deelneemsters opgevraagd.
  Het DES-net Project wordt uitgevoerd door het NKI (Nederlands Kankerinstituut).

  Voor vragen over DES-net verklaringen kunt u contact opnemen met het DES Centrum: 030-2518339.


  Top