Print

Hoogte van de uitkering

In de regeling ligt vast wat per aandoening de uitkering is. De hoogte is bepaald door de ernst van de aandoening (lees: de fysieke, psychische en sociale gevolgen) en de mate waarin de aandoening door DES is veroorzaakt. Wie meerdere aandoeningen heeft kan in aanmerking komen voor de uitkering die hoort bij de ernstigste van de aandoeningen.

De uit te keren bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Blijft het aantal aanvragen achter bij de verwachting en blijft er geld over, dan kunnen er mogelijk op termijn extra uitkeringen worden toegekend aan DES-moeders met borstkanker en aan DES-dochters met baarmoederhalskanker en Clear Cell Adeno Carcinoom. Indien de gereserveerde 38 miljoen van het DES Fonds in de loop der tijd onvoldoende blijkt te zijn, kunnen de uitkeringen per aandoening vanaf dat moment met een gelijk percentage worden verlaagd. Dit kan alleen gebeuren als het aantal aanvragen hoger is dan verwacht.

Klik hier voor de hoogte van de uitkering aan DES-dochters.