Print

Des Fonds

Deze website is bedoeld voor DES-betrokkenen die in aanmerking willen komen voor een uitkering van het DES Fonds. Het gaat om moeders die vóór 1977 tijdens hun zwangerschap DES gebruikten en de dochters of zonen uit die zwangerschappen.

De regeling om te kunnen komen tot een uitkering is per 14 maart 2007 van kracht. Om een uitkering te kunnen aanvragen dient u zich eerst aan te melden. Vanaf 14 maart 2008 is het alleen nog mogelijk een uitkering aan te vragen voor aandoeningen, die minder dan een jaar geleden geconstateerd zijn.

N.B.: met ingang van 17 maart 2015 is er ook een regeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters. Informatie over deze regeling en de start van een aanvraag voor te vroeg geboren DES-kleinkinderen is te vinden op een aparte site. Ga naar www.desfondsvroeggeboorte.nl.

Uitkering aanvragen voor DES-moeders, -dochters of -zonen

Als u zich heeft aangemeld, krijgt u van het DES Fonds een mail met een aanvraagformulier. Om u aan te melden, ga naar het aanmeldformulier onder kopje 9 aanmelden Via deze site en via het DES Centrum wordt u op de hoogte gehouden van eventuele ontwikkelingen.

Klik hier als u niet zeker weet of u DES-betrokkene bent.

Deze website geeft een vereenvoudigde weergave van de uitkeringsregeling van het DES Fonds. U kunt aan deze site dan ook geen definitief recht op een uitkering ontlenen. Klik hier om de volledige tekst van de regeling te downloaden.