Print

Nogmaals aandacht voor de vroeggeboorteregeling 10 oktober 2023

Geachte lezer,

Wij sturen u deze brief in het kader van de uitvoering van de Regeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters (de Vroeggeboorteregeling). Deze regeling hangt samen met de uitkeringsregeling voor DES dochters, -zonen en -moeders die sinds 2007 van kracht is (de DES I-regeling). Het DES Fonds is verantwoordelijk voor de uitvoering van beide regelingen.

Tot nu toe is het aantal aanvragen voor de Vroeggeboorteregeling achtergebleven bij het verwachte aantal aanvragen. Misschien komt dit omdat de regeling onvoldoende bekend is. In deze brief geven wij daarom meer informatie over de Vroeggeboorteregeling en wie ervoor in aanmerking komen. Wellicht kunt ook u van deze regeling gebruik maken.

Wat is de Vroeggeboorteregeling?

De Vroeggeboorteregeling is bedoeld voor de te vroeg geboren kinderen van DES-dochters. Het gaat om een schaderegeling bij één of meer van de volgende aandoeningen die gerelateerd zijn aan vroeggeboorte: slechthorendheid, slechtziendheid, epilepsie, verstandelijke beperking en cerebrale parese. Deze regeling is vanaf 2015 van kracht en loopt nog door tot 2033. Meer informatie over de inhoud van de regeling is hier te vinden: https://www.desfondsvroeggeboorte.nl.

Waarom deze brief?

Wij hopen dat u met deze informatie kunt vaststellen of het zinvol is om een aanvraag te doen voor een uitkering. Heeft u één of meer te vroeg geboren kinderen met één of meer van de bovengenoemde geboorteaandoeningen en hebt u tot nu toe nog geen aanvraag gedaan, dan nodigen wij u uit om dat alsnog te doen.

Wellicht kent u andere DES-dochters die een uitkering uit de DES I-Regeling hebben ontvangen, voor wie deze informatie van belang kan zijn. Wij stellen het op prijs als u deze informatie dan wilt delen.

Volledigheidshalve wijzen wij er op dat het niet zinvol is om een aanvraag te doen als de uitkering al eens is aangevraagd maar niet is toegewezen.

Alle informatie over de uitkeringsregelingen vindt u op onze website www.desfonds.nl en op de website van het DES Centrum www.descentrum.nl.

Waarom wordt u benaderd door het DES-Fonds?

In overleg met het DES Centrum hebben wij besloten dat wij als DES Fonds contact opnemen met de bij ons bekende DES-dochters die mogelijk belang kunnen hebben bij de DES Vroeggeboorteregeling. De reden dat wij en niet het DES Centrum u benaderen is dat wij over de persoonsgegevens beschikken van deze DES-dochters en deze informatie vanwege privacy redenen niet met het DES Centrum mogen delen.

Tot slot

Wij realiseren ons dat dit bericht mogelijk ongewenste herinneringen of emoties bij u oproept. Dat spijt ons zeer. Toch willen wij u deze informatie sturen omdat we het belangrijk vinden dat het geld voor de DES slachtoffers op de juiste plaats terecht komt. Wij hopen daarom op uw begrip in het belang van de uitvoering van de Vroeggeboorteregeling.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek hierover dan kunt u contact opnemen met het DES Centrum, telefoonnummer 030-2518339.

Met vriendelijke groet,

Kitty Lieverse Voorzitter van het DES Fonds