Print

Hoogte van de uitkering

In de regeling ligt vast wat per aandoening de hoogte van de uitkering is. De hoogte is bepaald door de ernst van de aandoening (lees: de fysieke, psychische en sociale gevolgen) en de mate waarin de aandoening door DES is veroorzaakt.

De uit te keren bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Indien de gereserveerde 38 miljoen van het DES Fonds in de loop der tijd onvoldoende blijkt te zijn, kunnen de uitkeringen per aandoening vanaf dat moment met een gelijk percentage worden verlaagd. Dit kan alleen gebeuren als het aantal aanvragen hoger is dan verwacht.

Klik hier voor de hoogte van de uitkering aan DES-zonen.